Escola d'Administració Pública de Catalunya
Sol·licitud d'alta, baixa o modificació
Alta

Introduïu la vostra adreça electrònica i seleccioneu el vostre àmbit; a continuació marqueu les llistes de distribució a les quals us voleu subscriure i premeu el botó "Alta".

Modificació

Introduïu la vostra adreça electrònica i premeu el botó "Consulta" per veure a quines llistes esteu subscrits actualment i modificar-les. Premeu el botó "Modificació" per guardar un canvi d'àmbit o de llistes subscrites.

Baixa

Introduïu la vostra adreça electrònica i premeu el botó "Baixa" per donar-vos de baixa d'aquest servei. Alerta! Us donareu de baixa de totes les subscripcions.


Avís legal: d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’Escola d’Administració Pública de Cataluna, C/ Girona 20, 08010 Barcelona. O també a través del formulari de Contacte.