Escola d'Administració Pública de Catalunya
Sol·licitud d'alta, baixa o modificació
Alta

Introduïu la vostra adreça electrònica i seleccioneu el vostre àmbit; a continuació marqueu les llistes de distribució a les quals us voleu subscriure i premeu el botó "Alta".

Modificació

Introduïu la vostra adreça electrònica i premeu el botó "Consulta" per veure a quines llistes esteu subscrits actualment i modificar-les. Premeu el botó "Modificació" per guardar un canvi d'àmbit o de llistes subscrites.

Baixa

Introduïu la vostra adreça electrònica i premeu el botó "Baixa" per donar-vos de baixa d'aquest servei. Alerta! Us donareu de baixa de totes les subscripcions.


Informació sobre protecció de dades:
Identificació del tractament: Activitats formatives
Responsable del tractament: Direcció de l?Escola d?Administració Pública de Catalunya
Finalitat del tractament: La gestió de l?alumnat i personal docent de les activitats formatives organitzades per l'Escola d?Administració Pública de Catalunya.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada i/o missió realitzada en interès públic segons les funcions pròpies de l?Escola d?acord amb l?article 3 de la Llei 4/1987 reguladora de l?Escola d?Administració Pública.
Destinataris: Les dades es cedeixen als/les responsables de formació del departament respectiu, als òrgans estratègics i a totes les persones que accedeixin a les dades en virtut del principi de publicitat activa previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar el formulari de contacte del web de l?EAPC.
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir al següent enllaç.